English version

BELGIAN BIODIESEL BOARD

VZW
MENU

Over de Belgian Biodiesel Board


De Belgian Biodiesel Board vzw is opgericht in 2006 en vertegenwoordigt de Belgische producenten van biodiesel. De leden van de BBB produceren biodiesel voor de Belgische markt in het kader van de wet betreffende biobrandstoffen van 10 juni 2006, alsook voor export. De BBB is opgericht met het doel de belangen van alle biodiesel producenten te verdedigen. De BBB zet zich in om het gebruik van biodiesel te promoten, om informatie te verschaffen aan het publiek en aan beleidsmakers, om op die manier de doelstellingen van de Belgische en Europese Overheden in verband met hernieuwbare energie te realiseren. De BBB gelooft dat deze nieuwe industriële sector:

  • een bijdrage levert in de strijd tegen het broeikaseffect en zal leiden tot een vermindering van de CO2 emissies
  • onze afhankelijkheid van geïmporteerde brandstoffen vermindert
  • nieuwe toekomstperspectieven biedt voor de landbouw in de Europese Unie
  • directe en indirecte tewerkstelling genereert in Belgie en daarbuiten
  • een belangrijke driver is voor innovatie

De BBB is een vzw.
Alle biodieselproducenten in België alsook bedrijven met reële produktieplannen kunnen lid worden van de vereniging.

Leden